Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa – zwyczajowo przyjęło się dodawać w nazwie „leasingowa” dla pożyczek oferowanych przez firmy leasingowe. Co do zasad funkcjonowania, niewiele różni się od kredytu inwestycyjnego. Po prostu nazwa kredyt jest zarezerwowana dla Banków. W pożyczce leasingowej, to Ty Kliencie jesteś właścicielem przedmiotu, więc przysługują Ci wszelkie prawa, które z tego faktu wynikają. Nie ma znaczenia VAT przypisany do danego przedmiotu.

case study

Dzisiaj opowiem historię podologa, Pana Krzysztofa, który pragnął skorzystać z leasingu na sprzęt z 8% VAT. Odkrył jednak, że leasing operacyjny posiada VAT na poziomie 23%. Na szczęście, doradca leasingowy polecił mu pożyczkę leasingową dla lekarzy, która okazała się optymalnym rozwiązaniem. Dowiedz się więcej o korzyściach tej formy finansowania.

Podolog zauważył, że do rozwoju swojej praktyki potrzebuje nowego sprzętu medycznego, który podlega 8% VAT. Początkowo, rozważał leasing operacyjny, jednak odkrył, że ta forma finansowania obejmuje VAT na poziomie 23%, co znacznie podnosiłoby koszty.

W takiej sytuacji, podolog skonsultował się z doświadczonym doradcą leasingowym, który zaproponował mu alternatywną formę finansowania - pożyczkę leasingową dla lekarzy. Ta specjalnie dostosowana opcja pozwoliła podologowi uzyskać preferencyjne finansowanie na zakup sprzętu medycznego, jednocześnie nie martwiąc się VAT na poziomie 8%.

Pożyczka leasingowa dla lekarzy okazała się doskonałym rozwiązaniem dla podologa. Dzięki niej mógł sfinansować zakup wymaganego sprzętu bez konieczności ponoszenia dużych kosztów związanych z VAT. Dodatkowo, elastyczne warunki spłaty pożyczki dostosowane do potrzeb lekarzy umożliwiły podologowi efektywne zarządzanie swoim budżetem.

Opowiadanie przedstawia historię podologa, który odkrył optymalne rozwiązanie w postaci pożyczki leasingowej dla lekarzy, umożliwiającej zakup sprzętu z VAT innym niż 23%. Jeśli jesteś lekarzem lub przedstawicielem innego zawodu medycznego, który poszukuje finansowania na rozwój swojej praktyki, ten film dostarczy Ci cennych informacji i wskazówek dotyczących wyboru najlepszej opcji leasingowej.

skontaktuj się
z Doradcą Leasingowym!

Czym jest pożyczka leasingowa?

W dużym skrócie można powiedzieć, że jest to forma kredytowania zakupu urządzeń do firmy, ale oparta na procedurze leasingowej. Produkt pomiędzy klasycznym leasingiem a kredytem. Procedura tutaj stosowana, pozwala znacznie szybciej niż w przypadku kredytu uzyskać decyzję o finansowaniu.

czytaj więcej >>

Największą korzyścią (a czasem przymusem) pożyczki jest fakt, iż klient jest od samego początku właścicielem przedmiotu. Faktura od sprzedającego jest wystawiana od razu na klienta, a nie na firmę leasingową. Pożyczkodawca natomiast jest współwłaścicielem. Za możliwość użytkowania przedmiotu płaci raty, których forma jest bardzo zbliżona do leasingu finansowego. 

Pożyczka leasingowa jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które ubiegają się o różnego rodzaju dofinansowania. Przykładowo w projektach/dopłatach unijnych, bardzo często wymagane jest, aby przedmiot był własnością użytkującego. W leasingu nie ma takiej możliwości, a w pożyczce już tak.

W wielu firmach możemy spotkać pożyczki kierowane do konkretnych grup zawodowych. Może to być pożyczka rolnicza, medyczna czy pod dotację. Z reguły takie celowe pożyczki mają lepsze warunki niż zwykłe pożyczki. Są przypadki, kiedy mogą być tańsze nawet niż leasing operacyjny.

Wady pożyczki leasingowej

Przeważnie pożyczka jest widoczna w BIKu. Przy podejściu do kolejnych zobowiązań finansowych (leasing, kredyt) jest traktowana jak zobowiązanie kredytowe, co obniża zdolność kredytową. To ważne szczególnie dla osób, które w najbliższej przyszłości planują kolejne zakupu, gdzie będą potrzebowali kredyt.

Częstym zabezpieczeniem umowy pożyczki leasingowej jest zastaw lub przewłaszczenie.

Z reguły pożyczka leasingowa jest nieco droższa niż leasing i właściwie odpowiednim produktem, z którym może się porównywać, jest kredyt inwestycyjny. Jednak zdecydowaną przewagą jest tutaj procedura przyznania pożyczki, która najczęściej ma tę samą prostą formę co procedura leasingowa. Ważną zaletą pożyczki jest możliwość modyfikacji przedmiotu, bez koniecznej zgody firmy udzielającej finansowanie. W leasingu każda ingerencja wymaga zgody leasingodawcy.

Raty są rozliczane tak jak w leasingu finansowym. Co oznacza, że dzielą się na część odsetkową i kapitałową. Część odsetkowa jest w całości kosztem, a część kapitałowa podlega amortyzacji. Po opłaceniu ostatniej raty klient automatycznie staje się pełnoprawnym właścicielem urządzenia.

Na korzyść pożyczki leasingowej przemawia możliwość rozliczenia całego VATu od razu na początku trwania umowy, po wystawieniu faktury przez sprzedającego. Do rat pożyczki, nie dolicza się podatku VAT.

W jakim przypadku warto wziąć pod uwagę pożyczkę leasingową?

Powodów jest kilka. Zacznijmy od tego, który występuje również w leasingu finansowym. Mianowicie chodzi o podatek VAT. Jeśli jest inny niż 23%, to do wyboru mamy leasing finansowy lub właśnie pożyczkę. 

Kolejny powód to własność sprzętu. W pożyczce to klient jest od samego początku właścicielem przedmiotu. Faktura od sprzedającego jest wystawiana od razu na klienta, a nie na firmę leasingową. Leasingodawca natomiast jest współwłaścicielem. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które ubiegają się o różnego rodzaju dofinansowania. Przykładowo w projektach/dopłatach unijnych, bardzo często wymagane jest, aby przedmiot był własnością użytkującego. W leasingu nie ma takiej możliwości, a w pożyczce już tak.

Amortyzacja sprzętu oraz okres finansowania. W pożyczce leasingowej najkrótszy okres trwania umowy nie jest ograniczony przez amortyzację. Często jednak firmy leasingowe (na podstawie własnych zapisów) wymagają, aby umowa trwała co najmniej 6 miesięcy. Jeśli zależy Ci na tym, aby szybko spłacić sprzęt to pożyczka będzie dobrym rozwiązaniem.

Preferencyjne warunki dla konkretnych grup klientów. W wielu firmach możemy spotkać pożyczki kierowane do konkretnych grup zawodowych. Może to być pożyczka rolnicza, medyczna czy pod dotację. Z reguły takie celowe pożyczki mają lepsze warunki niż zwykłe pożyczki. Są przypadki, kiedy mogą być tańsze nawet niż leasing operacyjny.

Jeśli firma potrzebuje zrobić jednorazową amortyzację dla tzw. małych podatników lub amortyzację o podwyższonej stawce, stosowaną dla przedmiotów używanych. Wtedy pożyczka leasingowa może być dobrym rozwiązaniem.

 

FAQ:

Jak zaksięgować pożyczkę leasingową?

Mamy tutaj do czynienia z sytuacją analogiczną co w przypadku leasingu finansowego. Przedmiot umowy zostaje wpisany do ewidencji środków trwałych klienta. Dzięki temu to właśnie pożyczkobiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych i wykazywać je jako koszt uzyskania przychodu.

Rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Jako koszt możemy w całości rozliczyć odsetki, a w przypadku części kapitałowej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Podstawowym sposobem amortyzacji jest tzw. amortyzacja liniowa.

W pożyczce jest możliwość rozliczenia całego VATu od razu na początku trwania umowy, po wystawieniu faktury przez sprzedającego. Do rat pożyczki, nie dolicza się podatku VAT.

W pożyczce leasingowej nie ma osobnej raty wykupowej na koniec umowy. Wraz z ostatnią ratą, pożyczkobiorca staje się właścicielem przedmiotu.

Jak rozliczyć pożyczkę leasingową?

Tutaj znowu mamy do czynienia z sytuacją podobną do leasingu finansowego. Przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku firmowego pożyczkobiorcy. Rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Jako koszt możemy w całości rozliczyć odsetki, a w przypadku części kapitałowej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Podstawowym sposobem amortyzacji jest tzw. amortyzacja liniowa.

W pożyczce jest możliwość rozliczenia całego VATu od razu na początku trwania umowy, po wystawieniu faktury przez sprzedającego. Do rat pożyczki, nie dolicza się podatku VAT.

W celu poznania szczegółów polecam skontaktowanie się z doradcą podatkowym.

zwiń <<