Leasing finansowy

Leasing finansowy – od strony prawnej jest formą dostawy. Tutaj także firma leasingowa użycza przedmiot Twojej firmie. Ale to Ty Kliencie dokonujesz odpisów amortyzacyjnych. Rata jest Twoim kosztem tylko w części odsetkowej. Cały VAT związany z umową musisz opłacić wraz z opłatą wstępną. To finansowanie wykorzystujemy przeważnie wtedy, gdy dany przedmiot jest sprzedawany ze stawką VAT ZW, 0% lub 8%.

case study

Poznajcie historię Pana Jakuba, który z sukcesem skorzystał z leasingu finansowego, aby odsprzedać swoją naczepę konną po roku użytkowania. Dowiedz się, jak leasing finansowy (przedmioty bez VAT) przyczynił się do osiągnięcia jego biznesowych celów.

Pan Jakub nabył naczepę konną od znajomego hodowcy na umowę kupna sprzedaży bez VAT. Po pewnym czasie, zdecydował się na dalszą odsprzedaż tej naczepy do innego przedsiębiorcy na fakturę. W tym przypadku, Pan Jakub wystawi fakturę bez VAT, co może być przeszkodą, ale z drugiej strony atutem dla nowego kupującego.

Leasing finansowy dostarcza wiele korzyści dla przedsiębiorców. Po pierwsze, umożliwia elastyczne finansowanie zakupu aktywów bez konieczności ponoszenia natychmiastowych wydatków. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes, jednocześnie utrzymując płynność finansową. Leasing finansowy pozwala na wcześniejsze zakończenie umowy, bez konieczności ponoszenia kar podatkowych.

Dodatkowo, fakt, że sprzedaż naczepy jest zwolniona z VAT, stwarza konkurencyjne warunki dla potencjalnych kupujących. Najczęściej sprzęt jest tańszy niż sprzedawany z VAT.
W przypadku Pana Jakuba, to oznaczało, że nowy nabywca naczepy konnej mógł skorzystać z leasingu finansowego, co pozwoliło mu na spłatę w dogodnych ratach i efektywne zarządzanie swoim kapitałem.

Leasing finansowy jest atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców, którzy planują odsprzedaż aktywów po określonym okresie. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów i zwiększenie elastyczności biznesowej.

Historia ta przedstawia historię Pana Jakuba, który wykorzystał korzyści leasingu finansowego bez VAT w kontekście odsprzedaży naczepy konnej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym sprzedażą aktywów i szukasz rozwiązań finansowych, które mogą poprawić Twoje możliwości biznesowe, ten film dostarczy Ci cennych informacji i wskazówek.

W tym filmie przedstawiamy historię Pana Huberta, producenta elementów stalowych, który głównie sprzedaje swoje produkty na zachód Europy i generuje dochody w Euro. Pan Hubert zdecydował się na zakup paneli fotowoltaicznych z Czech, korzystając z zakupu wewnątrzwspólnotowego, dzięki czemu VAT wynosił 0%. W tej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem okazał się leasing finansowy w walucie Euro. Dowiedz się, jak leasing finansowy może wspierać Twoją działalność, szczególnie gdy zarabiasz w innej walucie.

Pan Hubert, będący producentem elementów stalowych, sprzedaje swoje produkty głównie na zachód Europy, gdzie zarabia w Euro. W celu rozwinięcia swojego biznesu, zdecydował się na zakup paneli fotowoltaicznych z Czech, które były dostępne za pomocą zakupu wewnątrzwspólnotowego. Dzięki temu, VAT wynosił 0%, co było korzystne pod względem kosztowym.

Pan Hubert, szukając optymalnego sposobu finansowania zakupu, zwrócił się do doradcy leasingowego. Okazało się, że leasing finansowy w walucie Euro jest idealnym rozwiązaniem dla jego potrzeb. Dzięki temu rozwiązaniu mógł sfinansować zakup paneli fotowoltaicznych, płacąc raty w Euro, które stanowiły naturalną walutę jego dochodów.

Leasing finansowy w walucie Euro okazał się doskonałym narzędziem dla Pana Huberta. Pozwolił mu zrealizować zakup bez konieczności angażowania dużej ilości gotówki na początku i umożliwił płatności w walucie, w której generuje swoje dochody. Dodatkowo, brak konieczności wymiany walut pozwolił zaoszczędzić na kosztach związanych z przewalutowaniem.

Ten film opowiada historię Pana Huberta, producenta elementów stalowych, który dzięki leasingowi finansowemu w walucie Euro znalazł optymalne rozwiązanie finansowe dla swojej działalności. Jeśli zarabiasz w innej walucie i planujesz inwestycje lub zakupy, leasing finansowy może być idealnym narzędziem, które umożliwi Ci płatności w wygodnej dla Ciebie walucie.

skontaktuj się
z Doradcą Leasingowym!

W jakim przypadku powinieneś wybrać leasing finansowy?

Głównym powodem, aby wybrać leasing finansowy, zamiast leasingu operacyjnego jest forma sprzedaży przedmiotu. A dokładnie VAT, który jest naliczany przy sprzedaży danego przedmiotu.

Jeśli jest inny niż 23%, należy skorzystać z finansowania w postaci leasingu finansowego (lub pożyczki).

czytaj więcej >>

Drugim aspektem może być amortyzacja sprzętu oraz okres finansowania. W leasingu finansowym najkrótszy okres trwania umowy leasingowej nie jest ograniczony przez amortyzację. Często jednak firmy leasingowe (na podstawie własnych zapisów) wymagają, aby umowa trwała co najmniej 6 miesięcy. Jeśli zależy Ci na tym, aby szybko spłacić sprzęt to leasing finansowy będzie dobrym rozwiązaniem.

W leasingu finansowym nie występuje osobny wykup, więc po opłaceniu ostatniej raty (lub noty odsetkowej) stajesz się właścicielem przedmiotu.

Jeśli firma potrzebuje zrobić jednorazową amortyzację dla tzw. małych podatników lub amortyzację o podwyższonej stawce, stosowaną dla przedmiotów używanych. Wtedy leasing finansowy może być dobrym rozwiązaniem.

Czy leasing finansowy jest bezpieczny?

Tak, leasing finansowy jest takim samym produktem jak pozostałe produkty finansowe, polegającego na pożyczaniu pieniędzy. Należy pamiętać o zasadach rozliczania leasingu finansowego, aby nie narazić się na problemy ze strony Urzędu Skarbowego.

Dlaczego przed wzięciem leasingu finansowego warto skontaktować się z doradcą leasingowym?

Doradca leasingowy to przede wszystkim osoba, która pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu finansowania na prowadzenie działalności w postaci leasingu. Zadaniem doradcy jest w pierwszej kolejności określenie, czy dany przedmiot można w ogóle finansować leasingiem. Następnie doradca leasingowy jest odpowiedzialny za wyszukanie i dopasowanie oferty do potrzeb i możliwości swojego klienta. Doradca leasingowy, w imieniu klienta, negocjuje warunki umowy leasingowej.

Zdaniem doradcy jest również przygotowanie wymaganej dokumentacji, sprawdzenie możliwości finansowych klienta oraz wypełnienie wniosku wraz z klientem. Co doprowadzi do złożenia odpowiedniego wniosku leasingowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku najczęściej doradca leasingowy jest odpowiedzialny za podpisanie umowy z klientem, a następnie dostarczenie podpisaniem umowy do danej firmy leasingowej.

Doradca leasingowy nie opuszcza klienta po podpisaniu umowy. Pomaga przejść wszystkie etapy, których finałem jest uruchomienie umowy leasingowej, a później wspiera klienta, w razie, kiedy pojawiają się pytania lub problemy w trakcie trwania umowy. 

Współpraca z doświadczonym doradcą leasingowym pozwala zaoszczędzić przede wszystkim czas, a na drugim miejscu także pieniądze. Doradca leasingowy podpowie, jak zachować się w razie problemów w trakcie trwania umowy, przestrzeże przed niepotrzebnymi kosztami dodatkowymi, wskaże niekorzystne zapisy umowy leasingowej. 

Jak doradca leasingowy może Ci pomóc w sprawie leasingu finansowego?

Doradca przede wszystkim podpowie, czy dane aktywo można finansować leasingiem. Jeśli okaże się, że można to doradca powinien zbadać dokładnie potrzeby i możliwości klienta.

Po wstępnej analizie doradca leasingowy powinien wybrać kilka firm, w których warunki będą najkorzystniejsze dla klienta, a procedura stosunkowo najszybsza. 

Następnie doradca powinien wraz z klientem wypełnić odpowiedni wniosek leasingowy, zebrać dokumenty finansowe klienta, opisać jak najbardziej szczegółowo działalność klienta oraz zebrać dokumenty związane z przedmiotem zakupu. Dokumenty dotyczące przedmiotu to najczęściej specyfikacja, proforma, czasem zdjęcia lub wyceny rzeczoznawców.

Następnie komplet dokumentów jest składany przed doradcę leasingowego, do firmy leasingowej. Jeśli analityk nie będzie miał wątpliwości, w ciągu kilku dni przekaże informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. I wtedy doradca leasingowy może przygotować umowę i umówić się z klientem na jej podpisanie.

Nie zawsze przechodzi to tak szybko i pojawiają się pytania. Tutaj doradca leasingowy jest pośrednikiem między analitykiem a klientem. To wydłuża cały proces, czasem nawet do kilku tygodni. Ale zadaniem doradcy leasingowego jest taka rozmowa z analitykiem, aby ten miał jak najmniej wątpliwości przy udzielaniu zgody na finansowanie.

 

FAQ:

Na jaki okres wziąć leasing finansowy?

Najprostsza odpowiedź brzmi - na taki, na jaki chcesz. Oczywiście w ramach procedur i możliwości danej firmy leasingowej.

Jeśli chcesz szybko spłacić przedmiot, to w większości firm umowa może trwać tylko kilka miesięcy. Czasem jest to ograniczenie do minimum 6 miesięcy. Jeśli chodzi o jak najdłuższe finansowanie, to najczęściej przedmiot może być spłacany przez 5 lat.

Czy w leasingu finansowym jest wykup?

W leasingu finansowym nie występuje wykup. Może jedynie wystąpić opłata za przeniesienie wartości, ale jej płatność przeważnie odbywa się podczas uruchomienia umowy.

Wraz z opłaceniem ostatniej raty, stajesz się właścicielem przedmiotu leasingu.

Kiedy odsetki leasingu finansowego są kosztem?

Odsetki w leasingu finansowym stanowią koszt w dacie poniesienia. Co oznacza, że są kosztem w dniu wystawienia faktury. 

Cześć kapitałowa natomiast podlega rozliczeniom na zasadzie odpisów amortyzacyjnych, mimo iż faktycznym właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa.

Czy leasing finansowy jest zobowiązaniem finansowym?

W leasingu finansowym przedmiot leasingu jest wykazywany jako środek aktywów trwałych. Jednocześnie w księgach rachunkowych widnieje jako zobowiązanie finansowe (pasywa). 

Dzięki ujęciu przedmiotu w aktywach, na przedmiot w leasingu finansowym można dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Jak rozliczać leasing finansowy?

Leasing finansowy w kwestii rozliczeń jest zbliżony do kredytu. Przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku firmowego leasingobiorcy. Rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Jako koszt możemy w całości rozliczyć odsetki, a w przypadku części kapitałowej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Podstawowym sposobem amortyzacji jest tzw. amortyzacja liniowa.

Należy pamiętać, że cały VAT w leasingu finansowym jest płacony od razu, wraz z opłatą wstępną.

Jak zaksięgować leasing finansowy?

Istotą leasingu finansowego jest fakt, iż przedmiot leasingu zostaje wpisany do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy. Dzięki temu to właśnie leasingobiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych i wykazywać je jako koszt uzyskania przychodu

Bardzo istotną sprawą jest rozliczanie raty, które znacząco różni się od leasingu operacyjnego. Rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Jako koszt możemy w całości rozliczyć odsetki, a w przypadku części kapitałowej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Podstawowym sposobem amortyzacji jest tzw. amortyzacja liniowa.

Należy pamiętać, że cały VAT w leasingu finansowym jest płacony od razu, wraz z opłatą wstępną.

W leasingu finansowym nie ma osobnej raty wykupowej na koniec umowy. Wraz z ostatnią ratą, leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu.

W celu poznania szczegółów polecam skontaktowanie się z doradcą podatkowym. 

zwiń <<