Leasing operacyjny czy finansowy - który wybrać dla swojej firmy?

Leasing operacyjny czy finansowy - który wybrać dla swojej firmy?

Postaw na leasing operacyjny lub finansowy w Warszawie

Leasing operacyjny i finansowy to podobne do siebie formy finansowania środków trwałych. Mimo tego należy pamiętać o tym, iż oba rozwiązania różnią się od siebie m.in. jeśli chodzi o sposób rozliczenia kosztów w firmie. Tym samym przyszły leasingobiorca musi poznać zalety i wady obu rozwiązań tak, by móc dobrać najlepszą opcję do potrzeb swojej działalności.

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny w Warszawie? Zgłoś się do doradcy Łukasza Kiełka

W leasingu operacyjnym przedmiotem umowy zawieranej między leasingodawcą a leasingobiorcą jest środek trwały. Może być nim wyposażenie biurowe, pojazd czy specjalistyczna technologia - lista jest naprawdę długa. Warto przy tym dodać, że w leasingu operacyjnym przedmiot leasingu zawsze trafia do użytku przedsiębiorcy, lecz jego właścicielem pozostaje firma leasingowa. Istnieje jednak możliwość wykupu środka trwałego po upłynięciu okresu finansowania (cena zwykle określana jest przy zawieraniu umowy) bądź w trakcie trwania umowy, przy zachowaniu pewnych zasad, np. uwzględniając amortyzację sprzętu.

Kolejną ważną kwestią z punktu widzenia właściciela firmy oraz jej księgowości, jest amortyzacja. W leasingu operacyjnym leży ona po stronie leasingodawcy. Leasingobiorca może jednak traktować umowę leasingową jako „usługę”, a więc ma możliwość odpowiedniego rozliczania rat leasingowych, do których doliczany jest podatek VAT.

Zalety i wady leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny dla firmy w Warszawie

Zalet i wad leasingu operacyjnego jest kilka, dlatego warto bacznie na nie zwrócić uwagę, by nie wprowadzić firmy w spiralę zadłużeń lub długoterminowych umów niekorzystnych z punktu widzenia działalności.

Do zalet zaliczyć można:

 • Możliwość wrzucania wszelkich wydatków związanych z leasingiem operacyjnym do kosztów uzyskania przychodu.
 • Przy leasingu operacyjnym nie trzeba wpłacać całego podatku VAT w pierwszej racie.
 • Leasing operacyjny pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania.
 • Niskie koszty początkowe i możliwość wykupu środka trwałego.

Do wad leasingu operacyjnego zalicza się:

 • Amortyzację po stronie leasingodawcy.
 • Wysoki koszt wykupu środka trwałego.
 • Niska elastyczność zawieranych umów.
 • Brak własności środka trwałego i budowania kapitału własnego.
 • Raty w leasingu operacyjnym zawsze powiększone są o 23 proc. VAT, niezależnie od stawki VAT, jaka obowiązuje na przedmiot leasingu.
 • Okres finansowania leasingu operacyjnego wynosi co najmniej 40% okresu amortyzacji.

Czym jest leasing finansowy?

Leasing finansowy w Warszawie? Skonsultuj się z Łukaszem Kiełkiem

W leasingu finansowym przedmiotem umowy może być dowolny środek trwały – zwykle ruchomość – potrzebny do prowadzenia działalności. Mimo tego różnic jest naprawdę sporo i warto się im przyjrzeć. Jeśli chodzi o charakterystykę leasingu finansowego, zwrócić należy uwagę na amortyzację, która leży po stronie leasingobiorcy. Ważny jest też podatek VAT: zwykle opłacany jest z góry wraz z pierwszą ratą, a jego wysokość zależy od przedmiotu leasingu (leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów). Dodać trzeba, że to korzystający z leasingu finansowego zalicza do kosztów część odsetkową rat leasingowych oraz wspomnianą już amortyzację.

Jeśli chodzi o własność w leasingu finansowym, przedstawia się ona w następujący sposób: 1) Leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu. 2) Wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością korzystającego.

Zalety i wady leasingu finansowego

Leasing finansowy dla firmy w Warszawie

Leasing finansowy jest bardziej opłacalny od operacyjnego między innymi w przypadku finansowania przedmiotów opodatkowanych preferencyjną stawką VAT 8 proc. Mowa na przykład o sprzęcie medycznym. Jakie ma on zatem wady i zalety?

Do zalet leasingu finansowego zalicza się:

 • W leasingu finansowym zwykle nie ma ograniczeń w związku z trwaniem umowy (Uwaga! Cześć firm wymaga, aby umowa trwała co najmniej 6 miesięcy; i nie dłużej niż 84 miesiące. Tylko w bardzo specyficznych przypadkach okres umowy może być dłuższy).
 • Elastyczne konstruowanie postanowień umowy z leasingodawcą.
 • Leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu.
 • Krótszy okres finansowania leasingu finansowego w porównaniu do operacyjnego.

Do wad leasingu finansowego zalicza się:

 • Konieczność uiszczenia całego podatku VAT na początku trwania umowy.
 • Konieczność prowadzenia ewidencji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Który leasing wybrać?

Porady doradcy leasingowego Łukasza Kiełka w Warszawie

Przy dobieraniu właściwego rozwiązania leasingowego warto zwracać uwagę na kwestie podatkowe, a także te związane z własnością środka trwałego. Bez analizy konkretnych potrzeb przedsiębiorcy nie można zatem określić, która opcja jest dla niego korzystniejsza. Wszystko zależy od specyfiki firmy, jej możliwości finansowych oraz samego przedmiotu leasingu. W każdym przypadku warto zatem korzystać z porad niezależnych ekspertów leasingowych takich jak Łukasz Kiełek, który działa w Warszawie i okolicach. Tacy specjaliści pomagają w wyborze najlepszego leasingu od sprawdzonego leasingodawcy! Dobry doradca zawsze udzieli wsparcia przy tworzeniu spersonalizowanej umowy oraz w realizacji wszystkich jej postanowień.

Kilka porad od doradcy leasingowego

Wskazówki leasingowe od Łukasza Kiełka!

Przede wszystkim sprawdź, w jaki sposób jest sprzedawany przedmiot, który chcesz nabyć. Jeśli jest to faktura VAT23%, to mamy pełne spektrum możliwości. Faktura VAT-marża, VAT 8% oraz VAT 0% sprawia, że jesteśmy ograniczeni do leasingu finansowego bądź pożyczki. A umowa kupna-sprzedaży sprawia, że możemy skorzystać tylko z pożyczki i to w wybranych firmach leasingowych.

Jeśli masz dwa przedmioty, z których tańszy jest sprzedawany bez VAT, a droższy z VAT 23%, to policz ile faktycznie na koniec będzie kosztował samochód.

Prosty przykład:
Samochód sprzedawany za 100 000,00 PLN na umowę kupna-sprzedaży, finansowanie na 4 lata i wkład własny na poziomie 35%, pozwala zaoszczędzić na podatkach jedynie około 1 600,00 PLN.

Samochód za 120 000,00 PLN ale sprzedawany z VAT 23%, przy tych samych parametrach pozwoli zaoszczędzić na podatkach ponad 10 000,00 PLN.

Suma kosztów w obu przypadkach jest bardzo zbliżona, więc jest to idealny przykład dla zobrazowania sytuacji.